និមិត្តសញ្ញាអេលៀនខនធ័រ
គ្រប់ ប្រភេទ

ផិនតុនវីនវីច

ផ្ទះ » ផលិតផល » Air Winch » ផិនតុនវីនវីច

ការពិពណ៌នា  ជាមួយ នឹង ប្រតិបត្តិការ ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ ដៃ និង ពី ចម្ងាយ, QJH ស៊េរី ក្តៅ ត្រូវ បាន ប្រើ ថាមពល ដោយ ម៉ូតូ ខ្យល់ piston.វា អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី រុក រក រ៉ែ ក្រោម ដី.


សមិទ្ធផលទូទៅ

ម៉ូដែល ACP600-P15
រ៉េត Pull 60 KN
ល្បឿន Rope 9 m/min
Rope Diameter 16-22 mm
ទំហំ ដ្រាំ 330 mm
សម្ពាធខ្យល់ 0.62-1.0 Mpa
ស្វែងយល់ អំពី វិមាត្រ 1450*720*980
ទម្ងន់ 1000 គីឡូក្រាម

 


ទំនាក់ទំនងយើង